Family office

"Family office" שירותי ליווי וייעוץ למשפחה , הינו שירות ניהול פיננסי אישי, המאפשר לכם להמשיך ולעסוק בדברים שאתם אוהבים, כשאנו דואגים לניהול ההון שצברתם.

​​

נרכז עבורכם את הקשר מול הגופים הפיננסיים השונים, ונוודא כי הם פועלים בסנכרון עם מדיניות ההשקעה שקבענו.

​​

נלווה אתכם ואת משפחתכם בנאמנות, ונבחן יחד את אסטרטגיית ההשקעה המתאימה לכם, לכל נקודת זמן.

הדרכות

שירות ה-Family office ניתן באובייקטיביות מלאה, ונועד לסייע בראש ובראשונה לשימור ההון המשפחתי. 

השירות הפרטני הכולל ניהול הון, מיועד ללקוחות המוגדרים כ-"לקוחות כשירים" לפי כללי  הייעוץ ואתיקה מקצועית, באפשרותנו להעניק שירות משלים,על ידי בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר, גם ללקוחות שאינם עונים להגדרה זו. 

השירות כולל:

לשיחה לא מחייבת השאירו פרטים לשיחה עם יועץ מקצועי

לשיחת ייעוץ עם עמונאל בר יועץ עסקי השאירו פרטים

דילוג לתוכן