גיוס הלוואות

מדינת ישראל מעמידה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

ניתן להשתמש בהלוואה לכל אחת מהמטרות הבאות:

מימון הרחברת עסקים קיימים
, לדוגמא: רכישת ציוד, שיפוץ, פרסום וכו', מימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי, לדוגמא: מימון מלאי והון חוזר.

הקמת עסקים חדשים.

​50% מההלוואה המבוקשת יכול לשמש לפירעון התחייבויות קיימות בעסק.

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים.

שירות

פרטי ההלוואה:

עד 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור האחרון הגבוה מביניהם. 

ההלוואה ל 5 שנים כאשר קיימת אפשרות לדחייה בחצי שנה של תשלומי הקרן.

ריביות אטרקטיביות.

עד 90% ערבות מדינה.

ההלוואה נחשבת כחוץ בנקאית ולא מכבידה על האובליגו הבנקאי.


תנאי סף:
 

העסק הינו עסק קטן או בינוני, המאוגד בישראל.

היעדר חובות שטרם הוסדרו לרשויות המס.

חשבונו של העסק ו/או חשבונו הפרטי של מי מבעליו אינו מוגבל ו/או מעוקל.

אין לבנק כלשהו תביעה משפטית נגד העסק ו/או בעליו והעסק אינו מצוי בכינוס נכסים ו/או פירוק.

לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כפגום בחשבונות הלווה.

 

לשיחה לא מחייבת השאירו פרטים לשיחה עם יועץ מקצועי

לשיחת ייעוץ עם עמונאל בר יועץ עסקי השאירו פרטים

דילוג לתוכן