הרצאות והדרכות

מגוון של הרצאות והדרכות בנושא יעוץ פיננסי ועסקי - ללא עלות

אתם מוזמנים לצפות, ללמוד וליישם בעצמכם. 

דעת המומחה – עמנואל בר

דעת מומחה : ראיון טלויזיוני על אפשרויות האשראי העומדות בניהול חשבון עו"ש בבנק , חלופות ואפשרויות להוזלת ריביות

 

לשכת היועצים העסקיים והניהוליים

טקס חלוקת תעודות יועץ מוסמך cmc בנלאומי לעמנואל בר , מטעם לשכת היועצים העסקיים בישראל

הרצאות תמחיר - 5 הדרכות

פתרון שאלות בחישוב יחידות שוות ערך , עמנואל בר

פתרון בעיות בחשבונאות ניהולית מודל תמחיר תהליך (ייצור הומוגני) העברת יחידות לייצור ליחידות שוות ערך כבסיס לתימחור עלות המוצר

  תמחיר תהליך פתרון שאלה " זה לא אנושי " במבנה מבחן, עמנואל בר

שאלה בתמחיר תהליך למפעל המייצר מערכות רובוטיות לצד פתרון השאלה המלווה הסברים

תמחיר מוצרים משותפים עמנואל בר

 

ייצור מוצרים משותפים , במפעלים עם תהליך ייצור אחד היוצר מספר מוצרים. חלוקת העלות המשותפת ובחינת אפשרויות העיבוד הנוסף.

תמחיר מוצרים משותפם , עמנואל בר

הרצאה במודל מוצרים משותפים המחשה לחלוקת העלות המשותפת לפי בסיסים שונים וחישוב ערך מימוש נטו לשם בדיקת כדאיות הייצור,

מודל נקודת האיזון , עמנואל בר

הרצאה על מודל נקודת האיזון , מודל חשוב לחישובי כדאיות הקמת עסקים ומיזמים , מהווה חלק מתוכנית עסקית לבחינת התכנות הרווח. הסבר על חישוב נקודת האיזון וחישוב השאיפה לרווח , בדיקות רגישות וחישובי תחומים וטווחים במהלך פעילותו של העסק.

הרצאות חשבונאות פיננסית - 9 הדרכות

תמחיר תהליך פתרון שאלה " זה לא אנושי " במבנה מבחן, עמנואל בר

חשבונאות ניהולית : פתרון שאלות בתמחיר תהליך עם הסברים

חשבונאות ניהולית , תמחיר , פתרון שאלה , תמחיר תהליך , מבנה מבחן , עמנואל בר ,

חשבונאות ניהולית תמחיר תהליך

רווחי הון ממכירת נכס , עמנואל בר

חשבונאות פיננסית , חישוב רווח או הפסד הון ממכירת נכסים ורכוש קבוע ,

פחת , הפחתות , רכוש קבוע , מכירת נכס , רווח הון , הפסד הון , רווחים הוניים , עמנואל בר

חשבונאות פיננסית חישובי פחת והפחתות שיטות חישוב

המשך רווחי הון נכס

חשבונאות פיננסית חישובי רווחי הון לחברה במכירות אחרות לדו"ח רווח והפסד

המשך רווחי הון נכס

חשבונאות פיננסית חישובי רווחי הון לחברה במכירות אחרות לדו"ח רווח והפסד

מבחן 2013 מועד א שאלת פחת – עמנואל בר

פתרון שאלה בחישובי פחת , חשבונאות פיננסית . שאלה שהופיעה במבחן אקדמי עם המרצה : עמנואל בר

ייחוס הוצאות והכנסות לתקופת הדיווח עמנואל בר

הרצאה בחשבונאות פיננסית בנושא חתך תקופת הדיווח , ייחוס הוצאות והכנסות ל הוצאות מראש , הוצאות לשלם , הכנסות מראש , הכנסות לקבל . מרצה : עמנואל בר

שיעור 9 פחת ופחת נצבר : עמנואל בר

הרצאה בחשבונאות פיננסית בפרק חישובי פחת והפחתות , הצגת שיטות החישוב השונות לפחת חשבונאי על רכוש קבוע

דילוג לתוכן